KALI YANTRA – TRANSFORMACE

Yantra je geometrický symbol existující ve vnějším světě a také subjekt, který má být internalizován (*) v lidském vědomí.

Kali je hindská bohyně času, změn.

Je to síla jednání, dechu a transformace (kriya-shakti).

Podstatou Kali je Božská láska. Časem, dechem a Božskou láskou jsou všechny věci splněny. Pokud se vzdáme její podstaty, vytvoří energii a vše je možné. Kali Yantra tedy obsahuje transformační energii změny.

Když internalizujeme tuto energii a odevzdáme se její sladké transformační síle lásky, začneme naši vnitřní cestu k uzdravení a duchovnímu růstu. Podle tantrické tradice představuje 36 rohů Yantry 36 principů (tattvů) stvoření. Jedná se o ústřední sídlo duše Atman, vnitřní spojení s Brahmanem Absolutním.

V tantrické tradici je Kali jako energetický (Shakti) aspekt hmotné přírody spojen s Absolutním (Shiva) kvůli stvoření.

Vazbu uzavírá pět (5) obrácených soustředných trojúhelníků, 2 kruhy a 8 okvětních lístků lotosu.


Pět obrácených soustředných trojúhelníků představuje 5 lidských stavů, uprostřed duše (bindu):

Annamayakosa (fyzický), Pranamayakosa (životní síla), Manomayakosa (mentální/emocionální), Vijnanamayakosa (moudrost) a Anandamayakosa (moudrost – blaho).

15 rohů 5 obrácených soustředných trojúhelníků představuje 15 principů zážitku (tattvy)

  • 5 smyslových orgánů – čich, chuť, zrak, dotek, sluch
  • 5 orgánů činnosti – rozmnožování, vylučování, (*) lokomoce, manipulace, mluvení
  • 5 tanmatras – zápach, chuť, barva, pocit, zvuk

Převrácená poloha trojúhelníku představuje regenerační sílu ženy. Dva kruhy symbolizují koloběh zrození a smrti, který musíme proniknout skrz bindu ve středu, abychom dosáhli Absolutní reality.


8 okvětních lístků lotosu je symbolem Prakriti, příčiny manifestujícího vesmíru. 8 okvětních lístků lotosu odkazuje na 8 principů (tattvů) Prakriti – 5 zásad hmotnosti nebo přírody (Prakriti) jsou Země, voda, oheň, vzduch a éter.

A se třemi principy vnitřního nástroje (antahkarana), Lower Mind (manas), High Mind (buddhi) a Ego-sense (ahamkara) tvoří těchto 8 tattvů fenomenální nebo relativní svět.

Kali jako síla působení je vlastní prvku vzduchu nebo větru, Vayu. V lidském těle existuje Kali jako Prana, dech nebo životní síla.

Kali drží pět životně důležitých vzduchů: prána (vzestupný vzduch); apana (sestupný vzduch); vyana (vzduch v těle); udana (vzduch opouštějící tělo); a samana (vzduch u pupku, který pomáhá trávit jídlo).

Já jsem to, já jsem Duch, já jsem Kali. Stejně jako vítr je pohyblivá, jemná a transformativní.

Kali se týká blesku (vidyut-shakti), elektrické síly, která prostupuje vesmírem jako síla transformace. Stejně jako elektrická bouře se chová rychle. Kali uděluje bleskové osvětlení a transformaci.

Nachází se v duchovním srdci, v anahatské čakře. Je pulzací fyzického srdce, krve, která nám dává život; v této akci se jí říká Rakta-Kali nebo Červený Kali.

Červená v Kali Yantra je barvou srdečního záchvatu, který nás naplňuje vitalitou.

Černá je barva noci; ale když se blížíme ke Kali, stane se tak jasnou jako slunce.

Šedá je vycházející světlo do černé, uprostřed světa, který existuje mezi pozemskou rovinou a říší nebes.

Kali jako Prakriti nebo Shakti existuje ve všech třech říších.

Bronz je barva země, koule normálního vědomí.

Zlato je barva alchymisty, barva transformace nás vede k vyššímu vědomí.

Červené a žluté plameny jsou transformační ohně, které nás jemně vaří, což nás činí příjemnějšími pro Ducha.

(*)

  • Internalizace – zvnitřnění je psychologické a sociologické označení procesu, během kterého si člověk internalizuje (vnitřně osvojuje) objektivní svět, aby byl schopný přežít v lidské společnosti.
  • Lokomoce – pohyb je označení, které se používá tehdy, mění-li hmotné objekty svoji vzájemnou polohu, tvar, velikost, tepelné, elektrické nebo magnetické vlastnosti, skupenství, chemické složení, biologické vlastnosti apod.

.