Radana Eleén
je narozená 11-tého

toto je třeba sdělit pro ty, kteří budou mít pocit, že tak nějak žiji dvěma životy :-) ano, sama jsem si to při soupisu uvědomila :-) jedenáctka jsou dva zkřížené meče, člověk narozen 11-tého žije tak nějak za dva, pracuje za dva a celý život si musí dávat pozor, ať z toho všeho nezcvokne :-)

PRVNÍ MEČ

OBECNĚ ZNÁMÝ SMĚR

1987 – 1997   |   LŠU dramatický obor, výtvarný obor, soukromě latinskoamerické tance – přestávám
z důvodu panik při vystoupení

1993 – 1998   |   ekonomicko-podnikatelská škola pro obor řízení firem – v roce 1997 jsem studium přerušila, paniky a úzkosti z jakékoliv prezentace pro mě byly nezvladatelné, nic méně 5 let práv, psychologie a filozofie mě posunulo a zřejmě bylo zásadní v dalším rozhodování  :-)

1998 – 1999  |  jazyková škola, nultý ročník psychologie a filozofie na Masarykově universitě v Brně, kde jsem měla od září 1999 nastoupit na dvoj obor psychologie – sociologie, avšak nastupuji na ÚP po dobu prázdnin, kde okamžitě nastupuji na program PHARE EU s milionem IQ testů  :-)
a v září nenastupuji na Fakultu, ale do Drogerie Racek  :-)

1999 – 2004   |  Drogerie Racek je VO a MO síť po celé Moravě, s cca 4-mi sty zaměstnanci,
kde od roku 2000 pracuji jako asistent ředitele MO sítě, v září 2004 podávám výpověď, v říjnu kupuje celou síť Drogerie Teta, přesně, jak jsem předpověděla v roce 2000 generálnímu řediteli  :-)

2004 – 2009  |  asistent prodeje v rodinném podniku, které mi zlomilo finančně vaz na dalších 6 let, při špatném podpisu smlouvy – jeden špatný podpis u GE Money a 420tis někde jinde, než chcete  :-)  zde si také uvědomuji, jak jeden nestřežený okamžik může změnit prakticky celý život – neboť
do této velmi vážné finanční situace počínám a rodím své jediné dítě ve stavu Help Syndrom – tělo matky umírá

2007 – 2011  |   kresličské práce a grafické zpracování návrhů pro Grinis – projekční kancelář

Revitalizace Katedry strunných nástrojů v Ostravě, Přírodovědné fakulty v Ostravě, Základní školy
v Polešovicích (tento projekt byl nominován v celorepublikové soutěži na projekt roku
(tuším rok 2009), ve kterém vyhrál 1. místo  :-)

DRUHÝ MEČ

ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUPY

1993 – 2012 se účastním mnoha četných přednášek, seminářů, poznávám se se stovkami úžasných lidí kteří mě obohacují na mé cestě: R. Dehlke – psychosomatika, R. Steiner – antroposofie,
M. Montessori – vývojová pedagogika ...... nooo, uvedu zde odbornost, jmenovat bych mohla
asi do nekonečna  :-)

CST – kraniosakrální terapie  |  2004 – 2009, meditační centrum Osho Shangri La, Lažany
a Zlatý klíček, centrum zdraví a harmonie (Zlatý klíček, spol. s r.o.), Brno

Klasická homeopatie   |   2004 – 2008, Homeopatická fakulta s klinikou, Brno

Postgraduální studium homeopatie Dr. Massimo Manglialavori – Itálie  |   2008 – 2011, škola
Mudr. Jaroslava Rychlovského, Praha

Postgraduální studium homeopatie Anne Vervarcke – Belgie  |  2009 – 2012, Master class, Malenovice

Účast na programech předních světových homeopatů   |  Jana Scholtena z Holandska
(2008, Lanthanoidy), Kim Elia z USA (2009, Homeopatická léčba duševních poruch), Louise Klein
z Kanady (2011, Miazma a nozody)

 • Psychologie, astrologie, grafologie, autohypnóza, Ájurvéda, symboly, karty, andělé, výklady jmen, numerologie, minerály, bylinky, čtení z ruky, tváře, gest, podvědomí, umění pozorování (1. Pražská atrologicko-léčitelská škola Šárky Sehnalové Kalábové a jiní, 1993 – 2002, Praha)
 • Joga, práce s energiemi, dýcháním, uvolněním, psychoterapeutické výcviky, meditace, osobní setkání s mistrem Paramhans svámi Mahéšvaránanda (1997 – 2007, Bílovec, 2002, Střilky)
 • Oshovy meditační centra Shangri La a Sugama – programy: Rodinné konstelace a pohyby duše (Bhagat J. Zeithofer – Rakousko, Ing. Jaroslav Dermíšek), Holotropní dýchání (Miroslav Kašpar), Umění zemřít (Bhagat J. Zeihofer – Rakousko), Kraniosakrální terapie (Nijesh U. Hesse – Rakousko ), Cesta srdce (Amar – Anglie) (2003 – 2007, Žlutice, Brno)
 • Antroposofie, Waldorfské školství, biodynamické zemědělství, antroposofické lékařství a nové umělecké formy – eurytmie, umění pozorování všemi 5-ti smysly (Ing. Aleš Sušický a Mgr. Jana Krameriová 2009 – 2010, Brno)

TČM – tradiční čínská medicína   |   dg. podle jazyka (Mudr. Ludmila Bendová, 2009, Praha)

PRACUJI NA MNOHA PROJEKTECH

2008 – 2016  |   práce na soukromém projektu „logika & jasnovidnost“ v oblasti alternativních přístupů, které již zcela nebo jen částečně zařazuji do své praxe

2013 – 2016  |  četnost skupinových projektů „Mandaly“, „Čakry“, „Modrá“ ....

2016 – 2017  |  práce na soukromém projektu „Mysl kozy Elzy“ v oblasti práce se zvířaty Canis terapie, Apis terapie, Felin terapie a Caprin terapie, Permakulturní zemědělství

2016 – 2018  |  práce na soukromém projektu „Olibald & Elzomíra“ v oblasti alternativních versus klasických léčebných přístupů

2018 – 2019  |  skupinový projekt 30-ti lidí „Mandaly“ zaměřen na propojení alternativních přístupů, celý projekt zde:

2018 – současnost  |  práce na soukromém projektu „NEškola NEtopýr“ v oblasti alternativních versus klasických školských přístupů

2019 – současnost  |  práce na vlastním projektu „Art konstelace“, kterého se v průběhu fyzicky zúčastnilo několik desítek lidí pod názvy: Odvaha, Opora, Radost, Ochrana, Svoboda 1. část mužský princip, Láska 1. a 2 . část, ÓM, Fatima, 1. čakra, 2. čakra, 3. čakra, Já jsem, Kořeny – Strom života, Hojnost


HOOOOOODNĚ PRACUJI ......

2003 – 2007   |   neziskově, práce jako „medium“ – použití jasnovidných schopností pod vedením zkušenějších terapeutů a lékařů na privátních, ale i státních a mezinárodních zakázkách (čištění objektů zdravotnických zařízení, DPS, drogového centra, čištění objektů pro prodej, program na výstavbu centra Z. Freuda ... a mnoho jiných), celá ČR

2003 – 2018   |   koláže, automatická kresba, automatické písmo, tvorba mandal s textem
(v roce 2018 začíná pozvolný přechod z PC na pískovou tvorbu) za 15 let bylo vyrobeno 768 koláží
z toho cca 2/3 s textem AUTOMATICKÉHO PÍSMA  :-)

 • Do koláží jsem vkládala dárky klientů, nikdy nebyla náhoda, když něco přinesli
 • Tento soubor obrazů byl putovní, buďto pomohl k příchodu miminka, nebo žena přiznala svou nevoli počít další dítě a šla svou vlastní cestou
 • Zakomponovaný fobie tak, aby je dítě nevidělo, ale přesto působilo a plnilo, několika hodinová práce na tuším 5 fobií, po té dítě sundalo a dalo pryč, že už obrázek nepotřebuje  :-)

2005 – 2007   |  neziskově, spolupráce s médii – pořad „Na stopě“ –  objasnění a zpracování případů zmizení osoby, týraní osoby a práce pro soudy a policii v objasnění případů zneužívání, ublížení
na zdraví atp .... Celá ČR, USA, Itálie, Ukrajina, Rakousko, aj. ....

2008 – 2019  |  soukromá praxe, Studénka

2010 – 2018   |   lektorská činnost Homeopatická Fakulta s klinikou, Brno

2011 – 2012  |  soukromá terapeutická praxe, Lázně Bohdaneč

2011 – 2013  |   soukromá terapeutická praxe, Ostrava

2012 – 2019   |   POTŘEBA A SNAHA SJEDNOTIT DVA SKŘÍŽENÉ MEČE s prosbou o jejich vzájemnou spolupráci 2012 – početí a příchod na svět mého dítěte. Zde se měním z radanahumplikova.com
na erhaplus.cz, kdy v roce 2018 přicházím o všechny vlasy, alias koleno :-)  všemi těmi myšlenkami, nabytými zkušenostmi a vědomostmi, se mi prostě zavařila hlava  :-)  2019 – tragický odchod mé fenky, kdy vzniká ArmiDanArt.cz, kterýžto zahrnuje všechny mé vývojové fáze ....

...... a proto 2019 otevírám TVOŘÍRNU

Je mi 40 let  :-)  čtvrt století se pohybuji aktivně mezi lidmi, 20 let mezi světovými špičkami a posl. 7 let vidím, jakou ILUZI si člověk sám pro sebe vytváří. Jak je člověk nebezpečný sám sobě. Člověk přestává pro stromy vidět les. S tímto mottem chci jít dál, posouvat sebe, dítě, náhodné příchozí,
ale i dlouhodobé spolutvořitele :-)

Vše co děláme, konáme, je „jen“ zážitkové, prožitkové. Situační. Situace může způsobit bolest
na fyzickém těle, ale neudělá člověka nešťastného. Nešťastným činí člověka myšlenky kolem dané situace, neboť považuje všechny své myšlenky za pravdivé.

Homeopatie, Kraniosakrální terapie (práce s mozkomíšním mokem liquorem), Konstelace, EFT, RUŠ, Regrese, Kineze, Holotropní dýchání, HO'OPONOPONO, Odpoutání přivtělených vědomí, Bachovy květy, Kvantová vlna ..... nevím, čím vším jsem prošla, s čím vším jsem se setkala  :-)  jedno je jisté,
vše se točí kolem homeostázy a vše je pouze zážitkové, na jakési kdoví jak dlouhé pouti.

Homeostáza? Vyrovnávací mechanismus. Kdekoliv, kdykoliv, jakkoliv v čemkoliv :-)  funguje automaticky, bez vlivů člověka J člověk jí může dočasně vychýlit, ale v přírodě se vše vrátí zpět  :-)
u člověka?

Všechny metody, ať již lékařské či alternativní se pokouší o homeostázu. Všichni se snažíme
o zachovaní rovnováhy.

 • Kombinace všech terapií, nabytých dovedností, dle potřeby příchozího
  (Radana Eleén Humplíková)
 • ArmiDan Art, dílna léčebných mandal, obrazů a produktů ze dřeva a pryskyřice
  (Radana Eleén Humplíková a Ing. David Křenek)
Pracovní meditace, vývojové dílničky, workshopy, pomocné terapie či konzultace u kolegů se kterými pracujeme na homeostáze (Ing. Petra Jarošová, Ing. Radek Zavřel, Ing. Jana Štíborová,

Mgr. Eva Zemanová .... ).