Projekt eRHa PLUS (RH+ aneb ERHA faktor pozitivní) vznikl již někde okolo roku 2005
a doprovázel prakticky všechny mé pracovní počiny. Konkrétní název však dostal
až v roce 2015. Za tu dobu se prostřídalo několik desítek kolegů se kterými pracujeme
vzájemně na své vlastní, ale i globální homeostáze :-)