TVOŘÍRNA SEBE SAMA
vývojová zážitková terapie

Vše co děláme, konáme, je „jen“ zážitkové, prožitkové. Situační.
Situace může způsobit bolest na fyzickém těle, ale neudělá člověka nešťastného.
Nešťastným činí člověka myšlenky kolem dané situace, neboť považuje všechny
své myšlenky za pravdivé.