ZAKÁZKA – II. ČAKRA

Zadavatel maminka, dárek pro dceru (do 10 let věku dítěte), upřednostňuje oranžovou barvu…

Maminka požaduje vyjádření ke stávajícímu stavu v textu aut. písmem. A sjednat ochrannou nápravu vyhotovením mandaly. Mandala je vytvořena pro dispozici dívky, která ještě není v pubertální rovině. Toto období bude potřeba sledovat. Zachytit moment, kdy dívce může začít mandala vadit. V tomto okamžiku je třeba mandalu neprodleně odstranit, schovat, či provést patřičnou recyklační úpravu, popř. rituál k ukončení pomoci a ochrany mandaly. Nyní je časový předpoklad cca 3 roky.

Výběr mandaly, rozvržení, volba základu

Vzhledem k faktu, kdy je dívka narozena, musím pracovat se silnou pozicí dvojky a devítky, proto volím mandalu s devíti shodnými tvary. Pro velkou citlivost/až přecitlivělost pracuji s velmi pozitivním nalazením – srdíčky, do kterých potřebuji schovat velkou četnost používání odstínů černé barvy sloužící k ochraně dívky, jak je třeba možno vidět ihned v první linii, středovém srdci.

Samostatný rozbor v návaznosti na odstavec výše, neboť automatické písmo neobsahuje odstavce ani jiná třídění :-)

Již v základu kořenové čakry musím použít černou barvu pro ochranu a nepropustnost dívky :-)

K celkovému výčtu by bylo potřeba rozvést jednotlivá numerologická čísla, se kterými se dívka musí vypořádávat, tudíž jsou zakomponovány v mandale. Rozbor je však proveden zvlášť, proto není potřeba zde uvádět.

Druhou linii můžeme ponechat v barvě srdce, není potřeba dále s ní pracovat, neboť právě je obsahem celé mandaly.

Třetí linie je již opět rozpracovaná a to tak, aby mohla působit ve dne i v noci. Je v ní kladen důraz na přijetí polarit. Život je živý ve všech svých rovinách. Osoba, která je majitelem mandaly má a může mít s tímto problém, proto se může uzavírat do sebe, být odtažitá. Narovnáním lze velmi pohodově procházet nepříjemnějšími částmi života a jejich následným prožíváním emocí. Což bych také chtěla po mamince, jakožto zadavateli, aby sledovala :-)

I když v novodobých duchovních cestách panuje téze o rovnováze čaker, a sice že rotace u mužů i žen je stejná, respektive žádná .... Má zkušenost je jiná, alespoň tedy z praxe, kdy u CST krániosakrální terapie lze nahmatat i toto .... A v případě dívky, kdy za předpokladu obecné rotace – druhá čakra muže doleva (ženy doprava), nacházíme rotaci zvýšenou doprava a máme u dívky preferenci k oranžové barvě, která se váže právě ke druhé čakře, je tato frekvence v mandale chráněná na čtvrté linii od středu více. Je chráněná černou sytější barvy, než levá frekvence, která tuto ochranu tolik nepotřebuje.

Ve čtvrté linii, protože ta patří k srdeční čakře, je-li u člověka, zejména ženy oslabována/náchylnější/citlivější právě druhá čakra v pravotočivé frekvenci, dochází (u člověka, zejména ženy) k hlubšímu smutku, který vede k oslabení tohoto centra. Člověk, zejména žena, má tudíž sklony k častějším hlubším/hlubinným myšlenkám, které se mohou přeměnit v depresivní, či úzkostné stavy. U dívek lze toto pozorovat již při prvních hormonálních změnách, tudíž v pubertě.

Je zde proto použita stejná technika jako ve třetí linii. Není však již tak výrazná a jasná, neboť to již není potřeba.

Ve druhé čakře se pohybujeme kolem pohlavních orgánů a žláz s hormonální sekrecí. Je proto alfou omegou utvoření si hranic (neubližovat druhým a také nenechat druhé žít na úkor sebe). Což právě u dívky vidím jako silné téma, potvrzeno samotnou dívkou z preference této barvy.

Je proto použitá jak ve třetí, tak ve čtvrté linii, pro propojení těchto center, tak, aby mohla dívka bezpečně komunikovat s ostatními jedinci. Toto si potvrzujeme právě ....

.... v páté linii (prvotní samostatné centrum pro kooperaci s jiným jedincem, než je člověk sám sobě – první čtyři centra), kde již není proto potřeba nic upravovat a není potřeba nic měnit. Toto ne/ohraničení je vidět volbou barvy chladu – kamene, jasné vakuum pro získání času pro kooperaci a nejasnou/neohraničenou linkou směrem ven, k lidem. Taktéž v černé barvě sloužící pro ochranu dívky.

Děkuji za náročné téma a projevenou důvěru k jeho zpracování,
Radana Eleén (RE), ve dnech 28. 8. – 31. 8. 2019

.