Dostala jsem nabídku k vytvoření ochranných prvků pro knihu:

Téma:

ZAMYŠLENÍ NAD PŘÍRODOU A ČLOVĚKEM V UNIVERZU, DALŠÍM VZÁJEMNÝM VÝVOJEM A UMĚNÍM CHYTAT RYBU

Celkem jsem zde nemusela přemýšlet, příroda, univerzum, vývoj, umění chytat rybu jsou natolik známá, jako Mandaly či Yantry naších předků. Je v nich vše a není třeba nic nového vymýšlet :-)

Co je to Yantra?

Yantras jsou velké kosmické vodiče energie, anténa přírody, mocný nástroj pro harmonii, prosperitu, úspěch, dobré zdraví, jógu a meditaci. Yantras jsou obvykle vyrobeny z mědi a sestávají z řady geometrických vzorů. Oči a mysl se soustředí ve středu yantry, aby dosáhly vyšších úrovní vědomí.

GANESHA YANTRA

Ganesha Yantra je posvátné energetické zařízení, které v sobě naplňuje sílu soustředit se a dosáhnout vašich cílů. Záření z Yantry zvýší vaše pozitivní nálady a povzbudí vaši úroveň důvěry k úspěchu ve vašem úsilí.

Ganesha je základní Bůh moudrosti, který odstraňuje všechny překážky, které stojí v cestě úspěchu. Překážky jsou věci, které nepředpokládáme, a proto nemohou plánovat. Nabízet modlitby lordu Ganeshovi, aby odstranil překážky před provedením jakéhokoli úkolu, je obvyklou praxí, která pomáhá zajistit úspěšný postup projektu. Pro odstranění překážek a negativních sil, které brání vašemu duchovnímu a hmotnému pokroku, se může Yantra hodit.Pokud plánujete podnikat sami nebo pokud vstoupíte do nové fáze života, může být Ganesha Yantra vaším nejlepším řešením, jak se vyhnout překážkám, které by mohly bránit vaší cestě k úspěchu.

•   Lidé, kteří chtějí, aby jejich projekty proběhly hladce.
•   Lidé, kteří chtějí žít bezproblémový život.
•   Majitelé podniků, kteří touží po vzkvétání ve svém oboru.
•   Studenti, kteří chtějí získat dobré výsledky při zkouškách.
•   Páry, které hledají bezproblémový a šťastný vztah.
•   Lidé, kteří si přejí úspěšnou cestu životem.

Ganesha, syn Šivy a Parvati, je strážcem a pánem veškerého stvoření. Veškeré duchovní uctívání v hinduistické tradici začíná vzýváním Ganéša, známého také Ganapatiho a Vinayaky. Říká se, že ti, kdo si ho nejprve pamatují a uklidní ho před cestou nebo projektem, budou mít svou cestu zbaveni překážek a usnadní se jim

Ganesha yantra vám pomáhá v nových začátcích, s odstíny zelené, pomeranče a žluté. Pozadí védské mandaly je založeno na védském čtverci číslo čtyři . Přidružená mantra je:

Om Gang Ganapataye Namah Om

Ganesha je začátek, vždy je na počátku všeho konání, odstraňovačem překážek na samotném počátku. Ganéša je bůh, který představuje začátek věcí. Feng shui přímo říká, že lze Ganeshu yantru používat v místnostech s New Beginnings, v kanceláři, ordinaci, ložnici :-) všude, kde mohou pomoci při zahájení nových snah či problémů.


BAGLAMUKHI nebo BAGALA

Baglamukhi nebo Bagala je jedním z mahavidyů (velká moudrost/věda), skupina deseti božských tantriků v hinduismu.

Devi Bagalamukhi rozbije mylné představy a klamy oddaného. Slovo Bagala je odvozeno od slova Valga (mínit), které se stalo Vaglou a poté Baglou. Bagalamukhi je v severní Indii běžně známý jako Pitambari Maa, bohyně spojená se žlutou nebo zlatou barvou. Jde o ptáka Bagula, který je spojen s Koncentrací, velkou moudrostí.

Bagalamukhi (Peetambara)

Pozastavení (ten, kdo může zastavit fyzické a duševní jednání nepřítele).

Bagalamukhi je jednou z deseti forem moudrých Devi, symbolizujících mocné ženské pravěké síly.

Ba – první písmeno, znamená „Baruni“ nebo „Ona, která je plná opojné nálady, nya Prakrirtitaby porazila démona“.

Ga – druhé písmeno, znamená „Ona, která uděluje všem druhům božských sil nebo siddhis a úspěchům lidským bytostem.“

La – třetí písmeno, znamená „Ona, která je základem všech druhů udržujících mocností na světě, jako je Země a je sama Vědomím“.

Předsedající božská bohyně Baglamukhi je vládcem této mocné yantry, která zásobuje yantru okultními silami. Tato yantra je užitečná pro vítězství nad nepřáteli, úspěch v soudních sporech, hádkách a soutěžích.

Tato yantra je velmi účinná také pro odvrácení zlých účinků duší a nepřátel Yakshani, právních komplikací, soudních sporů jakéhokoli druhu. Také pro úspěch v hazardu se považuje za velmi užitečnou yantru.